Le Nin

9
604
5
(1)
Le Nin

Le Nin thì ở nước Nga
Mà sao bác đứng vườn hoa nước này
Tao iu đất nước chúng mày
Nên tao cứ đứng cả ngày lẫn đêm

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1