Nhật Ký 28/9 Tuần 2

4
546
5
(1)

Nhật Ký 28/9 Tuần 2

Kpi

Kpi 28/9 tuần 2

Hoàn thành hết

Trồng hết mớ rau lang này rồi
bún chả ốc vợ nấu khá ngon

Bida hổm rài tiến bộ, vẫn chưa nếm mùi thua 😂

Wed: đăng bài Xin Lỗi Em của Đoàn Vị Thượng

Eva Trần

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1