Nhật Ký Ngày Thứ 2

47
1409
5
(1)

Nhật Ký Ngày Thứ 2 Của Tuần Đầu Tiên

KPI

KPI Nhật Ký Ngày 2 Tuần Đầu

Mọi thứ hoàn thành, tối qua Sala Family tụ tập tết Trung Thu nên xỉn quá không đăng đc clip nào lên wedsite & youtube hết

Đọc kinh, quét sân, đổ rác xong

Thể Dục Thể Thao:

Xà đơn 21 lần
Đứng lên ngồi xuống 110 lần

Bida: 1-1 với Chen

Làm cỏ, trồng Sả chưa xong vì té

làm vườn cũng lắm công phu
Trồng Sả

Trung thu tối qua

Anh cứ đi đi guita
Nhớ Gia Đình Adame

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1