Nhật Ký Ngày Thứ 3 Tuần Đầu

15
921
5
(1)

Nhật Ký Ngày Thứ 3 Tuần Đầu

Kpi

Kpi ngày 3

Hôm nay off, hậu quả té với tối qua nhậu quá trớn say liệt giường

Thứ 4 : ăn chay

Thứ 4 Ăn chay. Món vợ nấu

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1