Nhật Ký Ngày Thứ 4 Tuần Đầu

194
3377
5
(1)

Nhật Ký Ngày Thứ 4 Tuần Đầu

Nhật ký ngày thứ 4 tuần đầu

Xem bảng thì mọi việc hoàn thành

10 vòng thờ

Hít đất 115 c

Nông nghiệp: cỏ rồi, sả rồi

Quét sân quét lá đổ rác rồi

Bida 3c: win đẹp

Hôm nay vợ làm bún bò kiểu Thái tuyệt cú mèo

Bún bò kiểu Thái

Phát triển wed rồi

Youtube rồi

Nhật Ký Ngày 4 Tuần đầu

Tiệc nướng

Tiệc nướng

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1