Nhật Ký 27/9 Tuần 2

0
467
5
(1)

Nhật Ký 27/9 Tuần 2

KPI

Nk 27/9 Tuần 2

Hoàn thành hết.

Hít đất 110

Nhảy 200c

10 vòng nhà thờ

Bida 3c win

youtube

NK 27/9 Tuần 2

2 cách trồng rau lang

2 Cách Trồng Rau Lang

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1