NK 30/9 Tuần 2

49
1295
5
(1)

NK 30/9 Tuần 2

Sáng sớm sương mù làm biếng quá, đêm qua mưa lũ nước hồ đục

Bảo Lộc sương mù
Nước hồ đục

Tranh thủ chạy 10vong nhà thờ, đọc kinh sáng chiều 2 lần

Đi Nhà Vườn chơi cùng gia đình

Eva Trần
Du lịch bảo lộc

Đăng 3 bài wedsite: suy nghĩ của các tỷ phú, 5 kiểu người nên tuyệt giao, kinh nghiệm của tỷ phú

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1