NK KPI 1/10 Tuần 2

0
565
5
(1)

NK KPI Tuần 2 1/10

KPI

Hôm nay nâng tạ 90c, Làm cỏ, trồng ớt

Từ hôm nay giảm ăn chay 2 lần / tuần vào 2 ngày thứ 3 và thứ 6. Vợ hôm nay làm bún bò huế chay quá xuất sắc

Bún bò huế chay

sau đó lại là tiệc, ngày nào cũng tiệc muốn bệnh luôn

Sala music

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1