NK ngày 6 & chủ nhật Tuần Đầu

0
516
5
(1)
Nk ngày 6 chủ nhật thứ 2

Hoàn tất KPI

Hít đất 110c, 10 vòng nhà thờ

Dọn cống thu hoạch được mớ trùng cho cá

Đại Bổ cho cá

Tiệc gia đình sớm

Sala Family Music

Chủ nhật: dọn suối, đọc sách & review

Tổng kết Tuần đầu:

tổng kết tuần đầu
Hít đất : 315
Chạy + Đi Bộ : 30 vòng
Nhảy 400c
Đứng lên ngồi xuống 110c
Xà Đơn 21c

Xôi gà vợ làm

vợ làm

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1