Tại Sao UFO Lộ Diện Sớm?

137
2359
5
(1)

Tại Sao UFO Lộ Diện Sớm?

Tại sao UFO lộ diện sớm

Tại sao chúng ta ngày càng phát hiện ra nhiều bằng chứng về sự tồn tại của UFO?

Vì họ, những tồn tại ngoài trái đất muốn như vậy. Họ muốn cho chúng ta quen với sự hiện diện của họ một cách nhanh chóng hơn trước đây. Vì sao?

Vì họ muốn chúng ta hiểu và thừa nhận rằng ngoài chúng ta còn có những nền văn minh khác, và chỉ có như vậy, chúng ta mới không tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vâng đúng vậy, họ muốn ngăn ngừa chúng ta dùng vũ khí hạt nhân. Cho nên họ mới lộ diện sớm hơn dự tính ban đầu

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1