Heo Vàng Đầu Tiên Bida 3c

42
3420
5
(1)

Heo Vàng Đầu Tiên Bida 3c

Heo vàng đầu tiên bida 3c
16 điểm bida 3c

Đây là kết quả & thành tựu đầu tiên sau 8 tháng gia nhập môn bida 3c

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1