THƠ CHO BẠN

122
2072
5
(1)

THƠ CHO BẠN
Cảm ơn bạn bè đã nhớ đến ta
Dăm cốc rượu cho quên sầu vạn cổ
Rượu thì đắng mà mặt ta thì đỏ
Đời bạc đen bởi lắm kẻ bạc lòng
Bạn bè ta có lắm đứa đi rong
Thương cố quận mà đành lòng xa xứ
Nhớ những đứa bị rượu đời bức tử
Uống nghìn chung không cạn một hồ trường
Khi rượu vào thấp thoáng bóng người thương
Và thấp thoáng bóng những người phản loạn
Câu ân ái hóa thành câu hoản loạn
Đời trăm năm biến dạng một ngày buồn
Ôi cúc ôi hương ôi những tình suông
Giờ tất cả đã trở thành dĩ vãng
Ta muốn ta trong vòng tay bè bạn
Choàng vai nhau ấm áp cuộc đời này
Bạn bè bốn phương về gặp nhau đây
Ly bằng hữu rót cho đầy nhân nghĩa
Ai kẻ phương xa ai người cố quận
Nào… cạn ly đời sắp cuối hiên rồi

Thơ cho bạn
thơ cho bạn

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1