😉Tôi không hoàn mỹ.. tôi không đủ tốt nhưng có sao đâu? Tôi khóc vì chân thật.. tôi cười vì tôi lạc quan.. tôi đối diện vì tôi kiên cường.. tôi nổ lực vì muốn bản thân mình tốt đẹp hơn…. -Nhân sinh quan- ✌Chúc cả nhà lễ 2-9 vui vẻ…..❤Let’s

158
23710
5
(1)
Eva Tran

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1