😊Trưởng thành là khi bạn biết cách chấp nhận sự ra đi của những thứ mà mình tưởng chừng thiếu nó sẽ không thể nào sống nổi.

62
11409
5
(1)

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1