Giật Mình

87
1386
5
(1)

Giật Mình

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình để lướt qua mau

Phút lơ đãng chẳng ngờ để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Giật Mình

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1