Nhẫn

83
3005
5
(1)

Nhẫn

Nhẫn – Eva Trần 2021

Có khi Nhẫn để yêu thương

Có khi Nhẫn để tìm đường lo toan

Có khi Nhẫn để vẹn toàn

Có khi Nhẫn để đừng tàn sát nhau

Eva Trần 2021 – Nhẫn

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1