Tri Kỷ

1582
8754
5
(1)

Tri Kỷ là gì? là tinh thần liên thông, là tay chân chung một cơ thể, là cùng tiến cùng tiến cùng lui, trước sau như một.

Để gọi là Tri Kỷ là phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau như chính bản thân mình không ai gây chia rẽ được, chuyện của người này cũng là chuyện của người kia

Hiện tại mình đang có 2 Tri Kỷ, một là vợ mình, 2 là em họ mình. 2 năm tới có thể thêm một nữa, để xem thế nào nhe. Đợi

Tri Kỷ
Tri Kỷ
Tri Kỷ

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1