Xin Lỗi Em

223
4836
5
(1)
Xin lỗi em

Xin Lỗi Em

Xin lỗi em vì một lý do nào
Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước
Thì lúc ấy, lối đi ngoài cổng trước
Tôi vẫn tin cỏ chưa vội mọc đầy
Cỏ độ lượng, cỏ cần biết rõ
Tôi có gì em đến đỗi làm ngơ

Xin lỗi em vì một lý do nào
Em đã chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi
Thì lúc ấy vẫn xôn xao lá mới
Hàng cây đang hồi hộp những nghi ngờ
Cây thẳng thắn không chinh điều phản bội
Tôi có gì xúc phạm đến em đâu

Xin lỗi em vì một lý do nào
Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội
Thì lúc ấy tôi vẫn tin bóng tối
Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình
Muốn thật biết ai là người có lỗi
Xin hãy chờ phán xét của bình minh
Còn nếu em quả thật muốn xa tôi
Người mới đến rủ em quên người cũ
Xin cứ đi chứ đừng gieo tiếng dữ
Ai chưa yêu chưa hiểu trái tim mình
Tôi sẽ mượn một lời thơ nhắn nhủ
Cầu cho em có một người tình như tôi đã yêu em

Đoàn Vị Thượng

Xin lỗi em

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1