Phòng Tắm

0
641
5
(1)
Phòng Tắm

🚿Phòng Tắm🛁

-Người nam: Ông chủ, tắm ở đây bao nhiêu tiền?

-Chủ tiệm: Nhà tắm công cộng nam thì 10 đồng, nhà tắm công cộng cho nữ thì 100 đồng.

-Người nam: Ông định cướp tiền thiên hạ chắc…

-Chủ tiệm: Bây giờ anh muốn nhà tắm nam hay nữ đây?

-Người nam… quả quyết đưa 100 đồng, rồi bước vào nhà tắm dành cho nữ, phát hiện ra toàn là đàn ông ở đó cả!

😲Anh em trong bồn tắm: Hãi, lại thêm 1 thằng nữa!

✍️Cảm ngộ: Tiêu thụ trong kinh doanh từ trước tới giờ không dựa vào giá thấp mà bán được hàng, mấu chốt là phải dẫn dắt được nhu cầu khách hàng.

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1