Đố Vui Đố Mẹo

0
721
5
(1)

1+4=5
2+5=12
3+6=21
…..
…..
6+9=….?

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1