Bi Kịch Cuộc Đời

89
2583
5
(1)

BI KỊCH CUỘC ĐỜI

Tại sao chúng ta quá khắt khe với người thân mà dễ dàng với người lạ?

Tại sao ta lại tính toán với người gần mà lại rộng rãi với với người xa?

Đôi khi người làm tổn thương ta nhất chính là người ta thương yêu nhiều nhất và ngược lại người mà ta làm tổn thương nhất lại chính là người thương yêu ta nhất 😔

Vợ tổn thương chồng, chồng tổn thương vợ
Cha Mẹ làm tổn thương con cái, con cái làm tổn thương Cha Mẹ
Bạn bè, đồng nghiệp làm tổn thương nhau….
…..

Có nên bán họ hàng xa mua láng giềng gần?

Liệu cỏ nhà hàng xóm có xanh hơn cỏ nhà chúng ta?

Cuộc sống không khó, chỉ có con người làm khó nhau không hà 😁

Trích: Thiên Đạo – Nhân Sinh Quan

Bi kịch cuộc đời
Bi kịch, Hỉ kịch

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1