Bút Chì

960
12028
5
(1)

Bút Chì

Tại sao lại phải viết bằng bút chì mà không phải là bút bi?

Viết bằng bút chì để có cơ hội sửa sai. Viết bằng bút bi sợ sai nên không dám viết

Vì dám làm mới có cơ hội sửa sai. Khi không dám làm thì cơ hội để sai cũng không có

Sống như bút chì.. sai thì sửa, sửa để hoàn thiện

Sài thời gian đầu bút chì sẽ mòn, sẽ phải gọt dũa. Con người mình cũng vậy, phải mài dũa từng ngày để trở nên sắc nhọn hơn

Gọt hay không gọt?
Hay mua cây khác?
Tùy bạn 😁

Trích: Phạm Thành Long

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1