Trồng Ớt 🍃

1
12722
5
(1)

Trồng Ớt Mùa Dịch 🍃

Cám ơn đời mổi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để iu thương 😁

Trồng Ớt Mùa Dịch
Trồng ớt mùa dịch 🍃

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1