Đôi Khi

328
5265
5
(1)

Đôi Khi

✍ĐÔI KHI phải mất mát mới biết cái gì thuộc về mình…ĐÔI KHI phải cô đơn mới biết có ai bên mình…ĐÔI KHI phải đau khổ mới biết được ai là người có thể làm ta hạnh phúc…😊

Đôi Khi

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1