Lê Trần Uy Vũ

0
1228
5
(1)

Lê Trần Uy Vũ

Lê Trần Uy Vũ
  1. Quả trứng vỡ ra:
  • Do tác động từ bên ngoài, sự sống sẽ chấm dứt.
  • Do tác động từ bên trong, sự sống sẽ bắt đầu
  • Những thứ tuyệt vời luôn xuất hiện từ bên trong 😀
Lê Trần Uy Vũ
Lê Trần Uy Vũ
Lê Trần Uy Vũ
Lê Trần Uy Vũ
Bàn tay chữ M
Tướng cổ tay nhiều ngấn

Đầy Tháng

Em bé sơ sinh đẹp Lê Trần Uy Vũ
Em bé đẹp Lê Trần Uy Vũ
Em bé đẹp
Bé 1 tháng tuổi đẹp

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1