Nhân Sinh

0
444
5
(1)
Cám ơn đời mổi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để iu thương

Nhân Sinh

  1. Quả trứng vỡ ra:
  • Do tác động từ bên ngoài, sự sống sẽ chấm dứt.
  • Do tác động từ bên trong, sự sống sẽ bắt đầu
    Những thứ tuyệt vời luôn xuất hiện từ bên trong

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1