Nhật Ký Của Adame

18
1517
5
(1)

Tin Mừng

Tin Mừng

Thứ 3 hôm qua là một ngày làm biếng, mua được:
giàn âm thanh mới

Giàn Âm Thanh mới

Ghế mới

Ghế Mới

Nghiên cứu Cờ Vây

Cờ Vây

Bắt đầu hôm nay thực hiện chế độ giảm cân. 73 kg rồi, bị con Virus Ăn Ngủ Lời tấn công.

Bị Virus Ăn Ngủ Lười tấn công, 73 kg
Duolingo Streak 44
Duolingo Streak 46
Ăn nhiều bữa cuối trước khi ăn kiêng

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

18 COMMENTS