Phóng Sanh Cầu An Cho Mọi Người

0
1465
5
(1)

Phóng Sanh Cầu An Cho Mọi Người

Cầu cho mấy đứa nhỏ làm ăn yên ổn và công việc ngày càng phát triển.

Hôm nay phóng sanh thả về thiên nhiên 25 chú chim Chào Mào

https://youtu.be/6fv01Ry60GY
Phóng sanh 25 con chim Chào Mào
https://youtu.be/o4G45GAQ6ik
Phóng sanh cầu an cho mọi người
https://youtu.be/T1cvNrI_nJA
100 chú chim Ri được Tự Do
https://youtu.be/SVgm-KSKddU
Phóng sanh chim Sáo
https://youtu.be/HLFSv7NDG2Q
Phóng sanh chim Cưỡng
https://youtu.be/N4HvyubdGeM
Chim Khuớu

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1