Phóng Sanh Cầu An Cho Mọi Người

0
1748
5
(1)

Phóng Sanh Cầu An Cho Mọi Người

Cầu cho mấy đứa nhỏ làm ăn yên ổn và công việc ngày càng phát triển.

Hôm nay phóng sanh thả về thiên nhiên 25 chú chim Chào Mào

Phóng sanh 25 con chim Chào Mào
Phóng sanh cầu an cho mọi người
100 chú chim Ri được Tự Do
Phóng sanh chim Sáo
Phóng sanh chim Cưỡng
Chim Khuớu
Chim cuốc

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1