Nhật Ký Thời Cách Ly

99
2830
0
(0)

Hôm nay làm quá nhiều việc đến kiệt sức

Thể Dục thì đá hơn 300 cái động tác bụng, nhảy hơn 200 cái + … kiểu này 1 năm có thể mục tiêu bụng 6 múi

NN cũng hoàn thành rồi

Làm được 5,6 clip gì đó

Hổ trợ vợ đàn Piano

Tính viết tiếp mà kiệt sức rồi. Đi ngủ

Buồn
Cho em gần anh thêm chút nữa

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 0 / 5. Lượt chấm 0

99 COMMENTS