SIDDHARTHA ( Nobel 1946 )

0
232
5
(1)

Dành cho những ai đã thức tỉnh, những ai đang đi tìm chân lý, những ai đang quay vào tu sửa cái bên trong, những ai đang quay về gốc rể tìm lại chính mình

Sách hay đến nổi sẽ làm ngơ ngẩn bất cứ ai đọc nó

Đa phần cuộc đời của chúng ta sẽ giống như chiếc lá lìa cành và để gió cuốn đi bay bổng, lượn tới lượn lui xong lại rơi đại xuống đất như hàng vạn chiếc lá khác.
Nhưng một số rất ít lại khộng chịu rơi rụng như chiếc lá, mà lại tự chọn hướng đi cho mình, bay lên thật cao để không bị gió cuốn đi, trở thành một trong những vì tinh tú sáng lấp lánh vĩnh cửu, họ là Chúa, là Phật, là Thánh Nhân …

Bạn sẽ lựa chọn mình là như thế nào?

OM .. Toàn Thiện

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1