Sức Mạnh Của Hiện Tại

856
12448
5
(1)

Sức Mạnh Của Hiện Tại

Sức Mạnh Của Hiện Tại

Hiện tại là quan trọng nhất. Không có quá khứ thì không có hiện tại, hiện tại không rỏ ràng thì tương lai cũng mờ mịt mà thôi

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1