Học Bida 3 Băng

426
12348
5
(1)

HỌC BIDA 3 BĂNG

Nữ Cơ thủ bida Eva Trần
  • Là loạt clip về bida 3c rất hay, từ cơ bản đến nâng cao, thích hợp cho mọi tín đồ bida 3c. Mọi người cùng xem & học hỏi nhe. Chúc các bạn càng xem càng tăng trình độ 😀
Học bida 3 băng part 1
Học bida 3 băng part 2
Học bida 3 băng part 3
Học bida 3 băng part 4
Học bida 3 băng part 5
Học bida 3 băng part 6
Học bida 3 băng part 7
Học bida 3 băng part 8
Học bida 3 băng part 9
Học bida 3 băng part 10
Học bida 3 băng part 11
Học bida 3 băng part 12
Học bida 3 băng part 13
Học bida 3 băng part 14
Học bida 3 băng part 15
Học bida 3 băng part 16
Học bida 3 băng part 17
Học bida 3 băng part 18
Học bida 3 băng part 19
Học bida 3 băng part 20
Học bida 3 băng part 21
Học bida 3 băng part 22

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1