Bạn

95
3043
5
(1)

🥂Bạn🥂

Bạn

Bạn ta dăm đứa giờ lưu lạc
Đứa bận công danh đứa lụi tàn
Đứa bị vợ nhà mang đổi chác
Chút tình hờ quên thuở sang ngang
Mà thôi đừng trách đời dâu bể
Ngày sẽ tàn và đêm sẽ qua
Đêm nay ta bit về đâu nhỉ
Thà 0 có rượu thà 0 e

✍️Hoàng Duyên ✍️

Friends

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

95 COMMENTS