Kinh Tế Sụp Đổ 2021

57
2081
5
(1)
Dự đoán nền kinh tế thế giới 2021

Ngày 15/8/2019 viết dự đoán về kinh tế Thế Giới năm 2021. Dự đoán hiện nay đã trở thành sự thật

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1