Lời Phật Dạy

117
16794
5
(1)
Cuộc Đời Này Không Khó, Chỉ Có Con Người Làm Khó Nhau
Chỉ Cần Bạn Lương Thiện, Trời Xanh Sẽ Tự An Bài

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

117 COMMENTS