Mưa bão.. đi ra đi vào.. đi tới đi lui. 123..123..123

39
1949
5
(1)

Mưa bão.. đi ra đi vào.. đi tới đi lui.
123..123..123

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1