Mưa

110
27140
5
(1)

☔️ Mưa ⛈

Mưa

🌨🌩🌧 Mưa ⛈🌌🌪

Em đừng có trách chi mưa
Mưa chi mưa mãi cho vừa lòng em
Hôm qua mời em.. Ăn Kem
Can chi em nói hổng thèm ăn đâu

Vái trời mưa thật là lâu
Mưa cho thấm ướt cái câu hổng thèm
Vái trời mưa thêm mưa thêm
Cho sông thành biển, cho đêm thành ngày

Vái trời mưa thật là dài
Cho hai người chẳng còn hai hướng nhìn
Cho hai người hóa một mình
Cho người ta hiểu chữ tình trong mưa

Em nghe mưa nói gì chưa
Anh nghe họ nói mình đưa nhau về

✍ Phan Văn Lai

Adam & Eva

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

110 COMMENTS