Thế Giới Chỉ Đoàn Kết Khi Gặp Nguy Hiểm Chung

404
6117
5
(1)

Thế Giới Sẽ Đoàn Kết Lại Chỉ Khi Gặp Nguy Hiểm Chung

  • Nguy hiểm đó là gì? là sinh mạng loài người gặp nguy hiểm đến từ bên ngoài hoặc bên trong, từ những thứ mà chúng ta khó tưởng tượng hoặc khoa học hay công nghệ cũng gần như không giải quyết được

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1