NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

1
63827
5
(1)

NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của Mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2

✍Nguyễn Thụy Vĩnh Hồ

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1