Afganistan

329
4487
3.3
(3)

Taliban sẽ thua bởi một lực lượng yêu nước khác và lực lượng này là thủ lĩnh thực sự của Afghanistan

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 3.3 / 5. Lượt chấm 3