Bộ Mặt Thật Của Virus Corona Covid-19

99
1647
5
(1)

Đơn Tố Cáo:
-Tôi xin gửi đến quí anh chị gần xa về:
*Bộ mặt thật của Virus Corona Covid-19 hay là gì tuỳ các bạn

Ký tên: Người dấu mặt 😷
Nguyên nhân không dám đưa mặt ra:
*Sợ bị Virus trả thù, dới lại giờ đi đâu cũng trùm kín quen oy. Hổng trùm là bị phạt à nghen — đang (!) cảm thấy thư giãn tại Homyland Riverside Quận 2.

https://youtu.be/QLEvmVPTMP0
Bộ mặt của Virus Corona Covid-19

Ký tên: Người dấu mặt 😷
Nguyên nhân không dám đưa mặt ra:
*Sợ bị Virus trả thù, dới lại giờ đi đâu cũng trùm kín quen oy. Hổng trùm là bị phạt à nghen — đang  cảm thấy thư giãn tại Homyland Riverside Quận 2.

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

99 COMMENTS