Nhật Ký Của Adame: Xuất Hiện 5 Virus Mới

112
1397
5
(1)
Khuôn Mặt Thật Của Virus Corona Covid-19

Hôm qua chủ nhật dành cho Vợ là 9. Lẽ tất nhiên những việc như đọc Kinh và học NN là vẫn duy trì.

Tin tốt là đã nhận được giấy & bút vẽ đầy đủ, có thể thực hiện nhu cầu Sơ Đồ Tư Duy.

Vừa xuất hiện 5 Virus nguy hiểm: Ăn, Ngủ, Mập, Lười, Chán

Bút & Giấy vẽ Sơ Đồ Tư Duy
Tên của 5 Virus Mới
Name 5 New Virus
Man’s stupid decision

Ô Nhiểm Môi Trường chính là nguyên nhân xuất hiện Virus và quyết định rút khỏi hiệp định ” Chống Biến Đổi Khí Hậu ” chính là quyết định tồi tệ nhất mà con người đã thực hiện

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

112 COMMENTS