Duolingo

99
6557
0
(0)

For decades : trong nhiều thập kỷ

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 0 / 5. Lượt chấm 0

99 COMMENTS