Duolingo

102
223406
5
(1)

The artists : những nghệ sĩ,

  • for the actors
  • police officer : sĩ quan cảnh sát

Engineers những kĩ sư

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1