Vocabulary

94
2096
0
(0)

It is over : 0 còn gì

except when: ngoại trừ khi

In the morning and at night: vào buổi sáng và buổi tối

the same food : đồ ăn giống nhau

In general : nhìn chung

you are bilingual : bạn nói hai thứ tiếng

the same age : bằng tuổi

generally : nói chung

vd: generally we eat fish on friday

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 0 / 5. Lượt chấm 0

94 COMMENTS