Ngoại Ngữ Doulingo

122
7085
0
(0)

vocabulary

During : trong suốt

period : khoảng thời gian

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 0 / 5. Lượt chấm 0