Duolingo

93
3785
0
(0)

For the moment: Cho đến hiện tại

Date of birth : Ngày sinh

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 0 / 5. Lượt chấm 0

93 COMMENTS